Neurosonicin vaikutukset perustuvat matalataajuiseen värähtelyyn, joka johdetaan kehoon lepotuolin tai siirrettävän patjan kautta. Stimulaatio vaikuttaa verenkiertoon, aineenvaihduntaan sekä hermostollisiin toimintoihin ja saa aikaan syvän rentoutumisen tilan ja lihasrelaksaation.

 

 

NEUROSONIC - UUSI SUOMALAINEN HOITOLAITE

Suomessa kehitetty neurosonic menetelmä lievittää kehollista ja psyykkistä stressiä sekä edistää palautumista. Käytetty taajuusalue (20-100hz) on turvallinen ja luonnollinen, eikä sillä ole sivuvaikutuksia. Värähtelyn aikaansaama kudos- ja lihasstimulaatio vaikuttaa suoraan autonomiseen hermostoon, joka säätelee kaikkia tahdosta riippumattomia toimintoja elimistössämme.

Stressin lievityksessä on ensisijaisesti kysymys elimistön tasapainon palauttamisesta. Neurosonicilla palautetaan kehon homeostaasia, jarrutetaan hälytystilassa olevia hermoratoja sekä saadaan elimistö toimimaan tasapainoisemmin. Tärkeimmät vaikuttavat tekijät ovat autonomisen hermoston toiminnan tasapainottuminen ja välittäjäainetoiminnan positiiviset muutokset. Samalla nukahtamiseen ja nukkumiseen liittyvät mekanismit alkavat toimia luonnollisemmin. Tuotteiden käyttö lisää syvän unen jaksoja sekä REM-unta.

Neurosonicilla voidaan hoitaa monenlaisia oireita samanaikaisesti. Hoito-valikossa on useita rentouttavia, aktivoivia ja palauttavia ohjelmia. Eri tehoalueilla saadaan aikaan erilaisia vaikutuksia. Yksi hoitokerta kestää 10-41minuuttiin. Hyvä hoitotiheys on 1-3 kertaa viikossa. Hoitosarjat ovat yleensä 5-15 kertaa, tai yksilöllisten oireiden mukaisesti. Hoitoa voi tarvittaessa ottaa vaikka joka päivä, eikä sillä yleensä ole sivuvaikutuksia. Neurosonic sopii kaikenikäisille.

 

Neurosonic menetelmän tieteellistä taustaa

Matalataajuusvärähtelystä on tehty tutkimuksia, jossa sen on todettu laskevan kolesterolia, parantavan lihasten toimintakykyä ja edistävän verenkiertoa sekä vaikuttavan hermostollisiin toimintoihin. Näitä ominaisuuksia voidaan hyödyntää erilaisten vaivojen hoidossa ja kuntoutuksessa. Lihasten omilla värähtelyaluilla toimiva stimulaatio aiheuttaa lihaksissa resonointia eli myötävärähtelyä. Hermojärjestelmästä erittyy hormoneita ja välittäjäaineita, jotka vähentävät stressitasoja ja rentouttavat kokonaisvaltaisesti. Tällä on positiivinen vaikutus erityisesti autonomiseen hermostoon.

Kaikki orgaaninen aines värähtelee luonnossa. Ihmisen elimistö on oikeastaan värähtelylaitos. Olemme suurimmaksi osaksi vettä, kudoksia ja luuta. Kaikki nämä osaset värähtelevät meissä riippuen siitä mitä teemme, ympäröivästä lämpötilasta ja jopa mielen tilasta.

Neurosonic tasapainottaa autonomisen hermoston toimintaa, joka vastaa kaikista tahdosta riippumattomasta toiminnasta kehossamme. Se säätää verenpainetta, sydämen sykettä, ruoan sulatusta, kehon PH tasoa ja erilaisia hermostollisia toimintoja, jotka ovat oleellisia terveydentilamme ja psykofyysisen toiminnan kannalta. Yhtenä tärkeimpänä on unen laadun parantaminen.

Nykyajan ongelma on jatkuva kiire ja suorittaminen sekä työssä että vapaa-ajalla, jolloin levon ja palautumisen osuus vuorokaudesta on aivan liian vähäistä. Tämä kierre aiheuttaa pitkittyessään autonomisen hermoston yliaktivoitumista, joka saattaa tuoda mukanaan terveydellisiä ongelmia. Verenpaine kohoaa, ääreisverenkierto heikkenee, vatsan toiminta hidastuu, lihakset ovat jatkuvassa jännitystilassa ja erilaiset kivut lisääntyvät. Myös keskittymiskyky ja vireystila kärsivät autonomisen hermoston yliaktiivisuudesta. Neurosonicin vaikutus elimistössä on samanlainen kuin liikunnalla. Hoidon aikana lihasten värähtely saa muutoksia hormoni- ja välittäjäaine toiminnassa sekä verenkierrossa ja aineenvaihdunnassa. Kun tähän lisätään hoidon syvärentouttava psyykkinen vaikutus, saadaan autonomisen hermoston tila laskemaan nopeasti jopa muutamalla hoitokerralla.

Hoidon aikana lihakset rentoutuvat voimakkaasti ja kivut lievittyvät. Olo on kevyt ja rauhallinen kuten liikunnan jälkeenkin. Hoito auttaa palautumaan fyysisestä ja psyykkisestä rasituksesta miellyttävällä ja kokonaisvaltaisella tavalla. Neurosonic menetelmän vaikutukset ovat laaja-alaisia. Pitkällisen kehityksen, kliinisen kokemuksen ja tutkimusten kautta on kehitetty hoito-ohjelmisto, joka on turvallinen käyttää ja soveltuu suurimmalle osalle ihmisistä. Hoito on ihanan rentouttavaa ja tehokasta.